बबई गाउँपालिकाका होटेल तथा रेस्टुरेन्ट पुर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने

पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिका क्षेत्र भित्र होटेल,रेष्टुरेण्ट सन्चालनमा पुर्ण रुपमा रोक लगाईएको छ । अन्य क्षेत्र भने स्वास्थ्य मापदण्डको पालना

Read more